OKJ Közbeszerzési referens képzés 2019.10.02-től . . .

Államilag elismert, szakmát adó, OKJ közbeszerzési referens képzést indítunk 2019. 10. 02-tól  Budapesten

Óraszám: 304 óra

Csoport létszám: maximum 34 fő


MIELŐTT BETELNE  A LÉTSZÁM, JELENTKEZZEN MOST !

FONTOS: A tananyagot az épp aktuális képzés adott órája előtt készítik el szakértő oktatóink, így mindig az aktuális és hatályos Kbt. alapján tanulnak hallgatónk.


Válasszon minket! Hogy miért?


A képzés célja: (A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:)

A közbeszerzési referens a munkája során mind ajánlatkérői, mind ajánlattevői oldalon alkalmazza a közbeszerzésekről szóló törvényt, annak végrehajtási rendeleteit, valamint a közbeszerzési vonatkozású polgári jogi és pénzügyi jogi szabályokat. Beadványokat, nyilatkozatokat és egyéb közbeszerzési dokumentumokat készít, illetve közreműködik azok elkészítésében. Ajánlatkérői oldalon a közbeszerzési referens folyamatosan figyelemmel kíséri a beszerzéssel érintett piac keresleti és kínálati viszonyainak, árainak alakulását. Kiválasztja az alkalmazandó eljárásrendet, és azon belül az alkalmazandó eljárás fajtáját.

Előkészíti a közbeszerzési eljárást megindító felhívást, és a közbeszerzési dokumentumokat. Koordinálja a közbeszerzési eljárás lebonyolítását, értékeli és beazonosítja az ajánlatokban és részvételi jelentkezésekben benyújtott dokumentumokat. Kiválasztja az adott eljárási cselekményhez tartozó hirdetménytípust, és alkalmazza az elektronikus dokumentálás szabályait.

Ajánlattevői oldalon a közbeszerzési referens segíti az ajánlattevő eredményes részvételét az eljárás teljes folyamatában. Figyelemmel kíséri mind az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED), mind a Közbeszerzési Értesítőben megjelent közbeszerzési hirdetményeket. Javaslatot tesz az eljárásban való részvételre, részt vesz az ajánlatok és részvételi jelentkezések összeállításában, és koordinálja az eljárásban való részvétellel, valamint az esetleges jogorvoslattal kapcsolatos feladatokat.

A közbeszerzési referens feladata, a szakképesítéssel rendelkező képes:


Tantárgyak:

10848-16 A közbeszerzés alapjai
10849-16 Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat
10858-16 Jogi alapintézmények
11739-16 Közbeszerzési gyakorlat
11740-16 Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási cselekmények

A képzéshez szükséges végzettség: érettségi vizsga


Szakértő oktatóink:


A képzés időpontjai, helyszíne:

A képzés időtartama: 10 hónap (304 óra)
Kezdete: 2019. október 02.
Befejezése: 2020. július 01.
Vizsga:  2020.július közepe

Az órák: hetente egy alkalom, minden szerdán 9:00-16:00

(kivéve október 23. és a karácsonyi szünet 2019. december 19 –  2020. január 7 -ig)


A képzés helyszíne:

Budapest XIII. kerület, Angyalföldi József Attila Művelődési Központ

(1131 Budapest, József Attila tér 4.)


A képzés teljes díja:

A tanfolyam ára: 195.000 Ft (áfa mentes) + vizsgadíj 50.000 Ft (áfa mentes)

Kamatmentes részletfizetési lehetőség!

Elsős részlet | fizetési határideje 2019.09.30. | 45.000 Ft
Második  részlet | fizetési határideje 2019.11.20. | 50.000 Ft
Harmadik részlet | fizetési határideje 2020.01.20. | 50.000 Ft
Negyedik részlet | fizetési határideje 2020.03.20. | 50.000 Ft

Vizsgadíj befizetése: vizsgára való jelentkezéskor (2020. április közepe)


JELENTKEZZEN MOST !

 


A sikeres vizsgát tett hallgatók emelt szintű, államilag elismert OKJ -s KÖZBESZERZÉSI REFERENS szakképesítésről szóló bizonyítványt kapnak.

Érdeklődni írásban:  az alábbi e-mail címeken lehet: kepzes@diamondtopconsult.hu

Érdeklődni telefonon:  az alábbi telefonszámokon lehet: 06-30-9288-695

Ezt a levelet azért kapja, mert Ön korábban regisztrált internetes oldalaink valamelyikén vagy érdeklődött szolgáltatásaink iránt, vagy a közhiteles cégnyilvántartásból (Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer) származik; abban a cím a cégnek az elektronikus elérhetőségeként van megjelölve. Ebből következően a cím nem minősül személyes adatnak (lásd a 2011. évi CXII. Tv. 3. §-ának 1. és 2. pontját), még abban az esetben sem, ha egyébként a cég tulajdonosának vagy képviselőjének a nevét (is) tartalmazza. Mivel továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-ának (1) bekezdése értelmében csak a természetes személyektől kell előzetes hozzájárulást kérni ahhoz, hogy őket valaki - elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz felhasználásával - reklámmal közvetlenül megkeresse, a most kapott elektronikus levél nem minősülhet SPAM-nek.

Leiratkozás